Vad är en restaurang?

När det i grund och botten ska beskrivas vad en restaurang egentligen är, kommer detta att vara något som är mycket enkelt. En restaurang